Business, design og teknologi

ETT ORD
FOR 2021:
RESILIENCE

Resilience

“More than education, more than experience, more than training, a person’s level of resilience will determine who succeeds and who fails. That’s true in the cancer ward, it’s true in the Olympics, and it’s true in the boardroom.”

Harvard Business Review 2020

Det er umulig å forutsi hva fremtiden vil bringe og kreve. Fra idéen om Resilience, kan vi bedre forberede oss og stå rustet for de endringene som kommer. Slik kan vi sikre vår omstillingsevne.

SAMVIRKET DESIGNSENTRALEN

Vi tror at dagens marked krever nye forretningsmodeller -også i byråbransjen. Designsentralen er et alternativ til store byråer på den ene siden - og enkeltpersonforetak eller freelancere på den andre. Designsentralen er et knutepunkt og et nettverk med selskaper og ressurspersoner som i sum gir tilgang på kompetanse og input fra mange ulike aktører innen design, forretningsutvikling og innovasjon. 

De første samarbeidsprosjektene for Designsentralens deltakere startet allerede i 2017.
31.12.2020 ble DESIGNSENTRALEN SA godkjent og registrert som eget selskap.

Hva kundene sier.

Takk for veldig godt utført jobb. Re-branding prosessen ble styrt svært godt frem til et resultat vi er veldig godt fornøyd med. Vi fikk verdifull help til å formulere vår visuelle profil sammen med prosessen med nytt navn. Et godt sammensatt team leverte imponerende resultater for oss. Vi har valgt å gå videre med det samme teamet i vårt datterselskap. Ser frem til resultatet her også...

Trygve Rinde CEO
MSc MBA, Ranold

Sentralen

I Øvre Slottsgate 3 ligger Sentralen med mer enn 120 kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. Et godt sted skapt for samarbeid og inspirasjon med arbeidsrom, møterom, cafe, restaurant og scene