Business, design og teknologi

ETT ORD
FOR 2020:
RESILIENCE

Nye forretningsmodeller

Det er umulig å forutsi hva fremtiden vil kreve. Men vi kan forberede oss på en ukjent fremtid ved å bygge vår kompetanse og kapasitet for spenst og fleksibilitet. Designsentralen har sitt utspring fra idéen om "resilience"  - å være motstandsdyktig eller rustet. Det gjør vi ved å knytter sammen dyktige fagfolk fra frittstående selskap til ett nettverk. Dette gjør oss i stand til å tilby team med rett kompetanse og kapasitet, tilpasset behov og endringer i markedet. På den måten kan vi løse  alt fra mindre designoppgaver til store utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Designsentralen samler frittstående kreative.

Vi tror at dagens marked krever nye forretningsmodeller -også i byråbransjen. Designsentralen er et alternativ til store byråer på den ene siden - og enkeltpersonforetak eller freelancere på den andre. Designsentralen er et knutepunkt og et nettverk med selskaper og ressurspersoner som i sum gir tilgang på kompetanse og input fra mange ulike aktører innen design, forretningsutvikling og innovasjon. De første samarbeidsprosjektene startet allerede i 2017, men nå - i januar 2020 registreres DESIGNSENTRALEN som eget selskap. 

Skreddersydde team.
Designmetodikk.
Bærekraftige løsninger.

Tjenester og nettverk

Designsentralen har gode samarbeidspartnere i ulike utviklermiljøer. Vi setter sammen det beste teamet og sørger for å være bindeleddet helt frem til realisering. 

Kompetanseområder

  • Forretningsutvikling
  • Servicedesign
  • Grafisk design
  • UX-design
  • Produkt-/industridesign
  • Teknologi
  • Produksjon
  • Tekst
  • Foto

Hvordan vi jobber

Vårt mål er å gjennomføre gode og effektive prosesser. Av folk med rett kompetanse. Ikke prosess for prosessenes skyld. Det vi gjør skal være en konsekvens av opparbeidet innsikt og valgt strategi. Dette har vi verktøy for!

De rette folka på saken

Nettverkssamarbeidet gir fleksibilitet og dynamiske team, da det er oppgaven som avgjør team-sammensetning - ikke motsatt.

Et parameter er imidlertid konstant: 
Et fast kjerneteam i Designsentralen følger alle prosjekter fra start til slutt og sikrer med dette helhet, kontinuitet og at løsninger blir i tråd med etablert strategi.

Vår visjon

Vi ønsker oppdragsgivere i offentlige og privat sektor som erkjenner at man må samarbeide som likeverdige partnere med å finne svar på utfordringer og sammen utvikle løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Samarbeid er stikkordet

Designsentralen har medlemsskap i samfunnsinkubatoren SoCentral, som er etablert nettopp for å bygge samarbeid mellom aktører - kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter - for å teste ut nye idéer og løsninger på komplekse utfordringer.

Designsentralen rigger seg for å støtte oppunder denne visjonen ved å etterstrebe optimalt samarbeid på begge sider av bordet.

Utvalgte prosjekter

STUDIO RIS

WEBDESIGN

Ny webside for STUDIO RIS i forbindelse med lansering av ny produktserie - Zeppeliner for Magnor Glassverk. Utført i samarbeid med Brandt Design.

STUDIOIRIS.NO

RANOLD

Navn og visuell identitet

The Ranold story - A unique team of experts within fluid flow modelling and simulation services. Nytt navn, ny identitet, print og digital design.

LES MER

BANE NOR

App med togtider: "NÅ!"

 «NÅ» er en operatøruavhengig sanntidsapp som gir umiddelbar status på alle togavganger- og ankomster fra alle stasjoner i hele landet.

LES MER

DAR TECHNOLOGY

Navn og visuell identitet

Nytt navn og visuell identitet inspirert på selskapets egen teknologi.

LES MER

SPORVEIEN

Stasjonshåndbok for T-banen
Håndboken er en videreføring av «Metrostandard» på stasjoner. En veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjoner i Oslo.  

LES MER

BANE NOR

Parkeringsapp

Utvikling, produksjon og lansering av parkeringsapp for bil og sykkel til togreisende som ønsker å parkere ved stasjonene.

LES MER PÅ BANENOR.NO

CBH AS

Visuell identitet

Visuell identitet til konsulentvirksomhet som tilbyr  rådgivning, prosjekt- og designledelse.

SE NETTSIDE

Hva kundene sier.

Takk for veldig godt utført jobb. Re-branding prosessen ble styrt svært godt frem til et resultat vi er veldig godt fornøyd med. Vi fikk verdifull help til å formulere vår visuelle profil sammen med prosessen med nytt navn. Et godt sammensatt team leverte imponerende resultater for oss. Vi har valgt å gå videre med det samme teamet i vårt datterselskap. Ser frem til resultatet her også...

Trygve Rinde CEO
MSc MBA, Ranold

Her holder vi til

Vi holder til på Sentralen i Øvre Slottsgate 3, sammen med mer enn 120 andre kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. 
Et godt sted skapt for samarbeid og inspirasjon.

Bak Designsentralen står Line Hagen og Camilla Block Hellum.