SKREDDERSYDDE TEAM
DESIGNMETODIKK
HELHETLIGE LØSNINGER

Designsentralen samler
frittstående kreative.

Hvem vi er

Designsentralen er en plattform som samler frittstående kreative hvor hver og en besitter stor dedikasjon og spisskompetanse innen sitt fagfelt.

Gjennom vår plattform kan vi alltid tilby våre kunder det beste teamer for oppgaven

Kompetanse

 • Strategi

 • 5 years practical expierence
 • professional in Photoshop, Illustrator
 • coordinating and leading a team
 • communicating with clients

Hvordan vi jobber

Designsentralen samler et team av dedikerte kreative som via design thinking, samskping og andre kreative prosesser utvikler solide og kreative løsninger til våre kunders utfordringer. 

Vi jobber med store og små kunder, felles for dem alle er at laget satt sammen for oppgaven består av spisskompetanse nødvendig i hvert prosjekt, derfor er vi raske, effektive og treffsikre i våre leveranser.

Metode

 • completed degree in media editoring
 • 2 years practical expierence
 • professional in Premiere, After Effects
 • creating 2D/3D visuals and animations
 • collaborating with Art Director

Hva gjør vi

Med forretningsforståelse og kreativitet designer vi morgendagens løsninger. Vi ønsker  oppdragsgivere i offentlige og privat sektor som erkjenner at man må samarbeide som likeverdige partnere med å finne svar på utfordringer og sammen utvikle løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Arbeider

 • completed degree in IT-technology
 • 3 years practical expierence
 • professional in PHP/JS
 • working in a team
 • coordinating with designer team

Samarbeid er stikkordet

Tjenester og nettverk

Designsentralen har gode samarbeidspartnere i ulike utviklermiljøer: 

 • FORRETNINGSUTVIKLING
 • SERVICEDESIGN
 • SYSTEMDESIGN
 • GRAFISK DESIGN
 • UX-DESIGN
 • PRODUKT-/INDUSTRIDESIGN
 • TEKNOLOGER
 • PRODUSENTER
 • TEKST
 • FOTO
 • OSV.

Vi setter sammen det beste teamet og sørger for å være bindeleddet helt frem til realisering. 

De rette folka på saken

Nettverkssamarbeidet gir fleksibilitet og dynamiske team, da det er oppgaven som avgjør teamsammensetningen og ikke motsatt.

Et parameter er imidlertid konstant: 
Et fast kjerneteam i Designsentralen følger alle prosjekter fra start til slutt og sikrer med dette helhet, kontinuitet og at løsninger blir i tråd med etablert strategi.

For vårt mål er å gjennomføre gode og effektive prosesser.
Av folk med rett kompetanse.
Ikke prosess for prosessenes skyld.

Det vi gjør skal være en konsekvens av opparbeidet innsikt og valgt strategi.
Dette har vi verktøy for!

Vår visjon

Vi ønsker oppdragsgivere i offentlige og privat sektor som erkjenner at man må samarbeide som likeverdige partnere med å finne svar på utfordringer og sammen utvikle løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Designsentralen har medlemsskap i samfunnsinkubatoren SoCentral, som er etablert nettopp for å bygge samarbeid mellom aktører - kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter - for å teste ut nye idéer og løsninger på komplekse utfordringer.

Designsentralen rigger seg for å støtte oppunder denne visjonen ved å etterstrebe optimalt samarbeid på begge sider av bordet.

Utvalgte prosjekter

Her er noen prosjekter som er blitt utført i Designsentralen.
Se gjerne også partnerens egne sider for flere prosjekter. Designsentralens partnere finner du her

Navn, visuell identitet og nettsider

RANOLD

Navn og visuell identitet
Implementering av profil på aktuelle flater
Messeutstyr
Webdesign og utvikling
Designguide

LES MER

Stasjonshåndbok for T-banen

SPORVEIEN
Stasjonshåndboken til Sporveien er en videreføring av arbeidet med utvikling av «Metrostandard» på stasjoner og en konsekvens av konkurranseprosjektet «Urban Nature», nytt stasjonskonsept.  Håndboken er en veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjoner i Oslo. Boken er utformet som en digital mal  Sporveien selv kan drifte, slik at håndboken kan holdes levende og oppdatert.  

LES MER

App med togtider: "NÅ!"

Bane NOR

 «NÅ» er en operatøruavhengig sanntidsapp som gir umiddelbar status på alle togavganger- og ankomster fra alle stasjoner i hele landet.
Visningen er den samme som på skjermene på stasjonen. Når app´en åpnes, vises avgangene og ankomstene fra de stasjonene for de togene som er relevante for brukeren. «NÅ» er tilrettelagt for blinde og svaksynte med bla. innlesnings- og opplesningsfunksjoner.

LES MER

Navn, visuell identitet og nettsider

DAR Technology

Navn og visuell identitet
Produktlogoer
Implementering av ny profil på aktuelle flater 
Webdesign- og utvikling
Designguide

LES MER

Parkeringsapp

BANE NOR

Utvikling, produksjon og lansering av parkeringsapp til togreisende som ønsker å parkere ved stasjonene. Med parkeringsappen kan man betale for parkering av bil, eller få tilgang til et sykkehotell for trygg parkering av sykkelen. App´en et ledd i Bane NORs strategi om å bidra til trafikkvekst gjennom gode, trygge og kundevennlige stasjoner og knutepunkter.

Visuell identitet

CBH prosjekt- og designledelse AS

Visuell identitet til konsulentvirksomhet:
Navnetrekk
Typografi
"Hestehale-logo"
Office-maler
Visittkort 
Websider
Designguide

SE NETTSIDE