Utvalgte prosjekter

Dar Technology

By Innowell Solutions.
Redefining the future.

Kunde

Innowell Solutions

Bransje

Innovativ teknologi for mer effektiv og miljøvennlig oljeutvinning

Samarbeidspartnere

Blueroom Designstudio AS
CBH Design- og Prosjekledelse AS
Thomas Karlsen

Dato

August 2017 - september 2018

Våre tjenester

  • Strategi og merkehierarki
  • Navneutvikling
  • Logo og designspråk
  • Designguide
  • Nettside
  • Uttak ny profil på aktuelle flater og kanaler

Problemstilling

Innowell Solutions er et teknologiselskap eid av Ranold AS som leverer innovativ teknologi til oljebransjen. Nøkkelressurser i Innowell Solutions har vært involvert I ICD- og AICD-teknologi i over 20 år.

I 2009 - 2011 ble ulike mekanismer utforsket for å skille mellom ønsket og uønsket væske. Konklusjonen ble en helt ny teknologi for mer effektiv og miljøvennlig

Nettside

Logo og visuell profil

Digitale maler

Utfordring og tilnærming

Utfordring 
Utvikle en grafisk profil, en corporate identity til Innowell Solutions – som var det nye navnet på selskapet etter at det ble tatt over av Ranold AS. Selskapet Innowell Solutions ble opprettet for å utvikle ny teknologi innen oljeutvinning.

Tilnærming 
Etter å ha gjennomført en innsiktsfase med vurdering av ulike modeller for merkevarehierarki, ble det tydelig at det var teknologien som skulle frontes, ikke det juridiske selskapsnavnet. I tillegg til at selskapet bak merket (Innoweill Solutions) trengte en grafisk profil, endret oppdraget seg til også å omfatte utvikling av en produktprofil – et nytt merke for selve teknologien.

LCM Modul

ACM modul

OCM modul

Phantom X1

Resultatet

Navnet ble DAR Technology, by Innowell Solutions.

DART står for Densitity Activated Recovery Technology, hvor «Density» er fellesnevneren for teknologien. Enkelt sagt klarer denne teknologien å skille mellom tetthet i væskene på havbunnen slik at man får mer olje ut av vannet, samtidig som man slipper håndtering av overskuddsvann.

Navn og grafisk profil skal uttrykke en unik innovasjon - en disruptiv teknologi som definerer en ny standard i bransjen, samtidig som den har kvalitet og er robusthet.

DAR-teknologien tilbyr en omfattende pakke med "kontrollmoduler"; en for vann, en for gass osv. Det ble utformet modullogoer som skal kommunisere den fleksibiliteten DAR har til å takle hele spekteret av krav til strømingskontroll. Et logosystem med muligheter for videre utvidelser i samme designspråk ble etablert.

Uttak av selskaps-l og produktprofil i aktuelle kanaler og flater ble jobbet ut. Komplette websider ble jobbet ut med alt fra innholdsutvikling, UX- og grafisk design til lansering.

Oppdraget ble til slutt ferdigstilt med en designguide for videre drifting av den nye profilen.

Tilbake til forsiden