Folk - selskap og design

We have an
 eye for design.

Ett ord for 2020: RESILIENCE

Det er umulig å forutsi hva fremtiden vil kreve. Men vi ønsker ikke å stille uforberedt i møte med en ukjSå det beste vi kan gjøre er å bygge vår kapasitet for spenst.Men det vi kan gjøre er å sørge for å være fleksible til å imøtekomme en ukjent fremtid. Designsentralens virksomhet bygger på idéen om "resilience", eller motstandskraft, ved at vi knytter sammen dyktige fagfolk fra frittstående selskap til et nettverk. Dette gjør oss i stand til å raskt skalere opp, og ned, i takt med endringer i markedet og til å tilby rett kompetanse gjennom team tilpasset oppgavene. Vi løser alt fra de minste designoppgaver til de største utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Nye forretningsmodeller.

Designsentralen samler frittstående kreative

Vi tror at dagens marked krever nye forretningsmodeller også i byråbransjen. Designsentralen er et alternativ til store byråer på den ene siden - og enkeltpersonforetak eller freelancere på den andre. Designsentralen er nettverk med selskaper og ressurspersoner som i sum gir tilgang på kompetanse og input fra mange ulike aktører innen design, forretningsutvikling og innovasjon. Bak Designsentralen står Line Hagen, Thomas Karlsen og Camilla Block Hellum. Erfarne innen sitt område og med et stort nettverk å trekke  på. De første samarbeidsprosjektene startet allerede i 2017, men nå - i januar 2020 registreres DESIGNSENTRALEN som eget selskap. 

Skreddersydde team.
Designmetodikk.
Bærekraftige løsninger.

Tjenester og nettverk

Designsentralen har gode samarbeidspartnere i ulike utviklermiljøer. Vi setter sammen det beste teamet og sørger for å være bindeleddet helt frem til realisering. 

Kompetanseområder

  • Forretningsutvikling
  • Servicedesign
  • Grafisk design
  • UX-design
  • Produkt-/industridesign
  • Teknologi
  • Produksjon
  • Tekst
  • Foto

Hvordan vi jobber

Vårt mål er å gjennomføre gode og effektive prosesser. Av folk med rett kompetanse. Ikke prosess for prosessenes skyld. Det vi gjør skal være en konsekvens av opparbeidet innsikt og valgt strategi. Dette har vi verktøy for!

De rette folka på saken

Nettverkssamarbeidet gir fleksibilitet og dynamiske team, da det er oppgaven som avgjør team-sammensetning - ikke motsatt.

Et parameter er imidlertid konstant: 
Et fast kjerneteam i Designsentralen følger alle prosjekter fra start til slutt og sikrer med dette helhet, kontinuitet og at løsninger blir i tråd med etablert strategi.

Vår visjon

Vi ønsker oppdragsgivere i offentlige og privat sektor som erkjenner at man må samarbeide som likeverdige partnere med å finne svar på utfordringer og sammen utvikle løsninger for et mer bærekraftig samfunn.

Samarbeid er stikkordet

Designsentralen har medlemsskap i samfunnsinkubatoren SoCentral, som er etablert nettopp for å bygge samarbeid mellom aktører - kommuner, statlige aktører, entreprenører og private virksomheter - for å teste ut nye idéer og løsninger på komplekse utfordringer.

Designsentralen rigger seg for å støtte oppunder denne visjonen ved å etterstrebe optimalt samarbeid på begge sider av bordet.

Utvalgte prosjekter

Navn, visuell identitet og nettsider

RANOLD

Re-branding av internasjonal virksomhet i forbindelse med omstruktureringsprosess. Med matematiske utregninger, modelleringer og simuleringer som kjernevirksomhet, ble inspirasjonen til navnet hentet fra -nettopp - matematikken! 

LES MER

Stasjonshåndbok for T-banen

SPORVEIEN
Hvordan skal T-banestasjoner utformes og hvilke standarder gjelder? Benker, lys, avfallsbeholdere, informasjon etc. - hvordan skal det møbleres? Stasjonshåndboken til Sporveien er en veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjonene i Oslo. 

LES MER

App med togtider: "NÅ!"

Bane NOR


Stasjonen på telefonen! En app som gir de togreisende den samme informasjonen på telefonen som den som til enhver tid finnes på skjermene på stasjonen. Appen er et resultat av innsikt fra en grundig forstudie med brukertesting. 

LES MER

Navn og visuell identitet

DAR Technology

Innovativ teknologi for mer effektiv, og ikke minst, miljøvennlig oljeutvinning. Navn og visuell identitet skal først og fremst kommunisere godt internasjonalt. 

LES MER

Parkeringsapp

BANE NOR

Bane NORs strategi om å bidra til trafikkvekst gjennom gode, trygge og kundevennlige stasjoner og knutepunkter innbefatter tilrettelegging for parkering av sykkel og bil på togstasjonene. 

LES MER

Visuell identitet

CBH prosjekt- og designledelse AS

Visuell identitet til konsulentvirksomhet med personlig profil, med uttak på aktuelle flater som de fleste små, men profesjonelle virksomheter trenger. 

SE NETTSIDE

Hva kundene sier.

Takk for veldig godt utført jobb. Re-branding prosessen ble styrt svært godt frem til et resultat vi er veldig godt fornøyd med. Vi fikk verdifull help til å formulere vår visuelle profil sammen med prosessen med nytt navn. Et godt sammensatt team leverte imponerende resultater for oss. Vi har valgt å gå videre med det samme teamet i vårt datterselskap. Ser frem til resultatet her også...

Trygve Rinde CEO
MSc MBA, Ranold

Her holder vi til

Vi holder til på Sentralen i Øvre Slottsgate 3, sammen med mer enn 120 andre kulturprodusenter og samfunnsinnovatører. 
Et godt sted skapt for samarbeid og inspirasjon.