SPORVEIEN

STASJONSHÅNDBOKEN

- en veileder for prosjektering, oppgradering og vedlikehold av T-banestasjoner i Oslo.

Kunde

Sporveien

Bransje

Samferdsel

Samarbeidspartnere

Sporveien
Ruter / CBH Design og Prosjektledelse
Grid Design / Blueroom Designstudio

Dat0

Mai 2015 - mars 2019

Våre tjenester

  • Prosjekt- og designledelse
  • Konseptutvikling
  • Brukerinvolvering og forankring
  • Interaksjons- og grafisk design
  • Tekstbearbeiding
  • Publisering i dokumentarkiv

Problemstilling

INTRODUKSJON
I 2002 ble Metrohåndboken etablert; en videreføring av arbeidet med utvikling av «Metrostandard» og en konsekvens av konkurranseprosjektet «Urban Nature», nytt stasjonskonsept. Håndboken ble utviklet i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter AS, 13-3 Landskapsarkitekter/Bjarne Aasen og Odd Thorsen AS. I 2009 ble håndboken revidert i og i perioden 2011-2012 ble Metrohåndboken evaluert, men anbefalingene fra evalueringen ble ikke iverksatt, noe som har ført til uklare retningslinjer rundt stasjonsutforming.

UTFORDRING
Målet var å få på plass en bok som skal brukes når man skal fornye og drifte/ vedlikeholde innendørs og utendørs stasjoner i T-banenettet. Målgruppen for håndboken er i ansatte i Sporveien og Ruter (byggeledere, skiltplanleggere, drifts- og vedlikeholdsteam osv.), arkitekter, landskapsarkitekter, entreprenører og alle andre som befatter seg med planlegging inkludert informasjonsplanlegging, prosjektering og innkjøp, drift og vedlikehold av T-banestasjoner og elementer til stasjonene.

Grafisk design og layout

Illustrasjoner

Visuelle beskrivelser av plassering og funksjon

3D illustrasjoner

Visuelle beskrivelser av plassering og funksjon

Tilnærming

Målet med oppdateringen var å:
• Få en tydelig visjon og målsetting med boken, der fokus er på hensikten med de ulike løsningene som beskrives.
• Å beskrive standarder og føringer på en måte som også gir rom for nytenkning og innovasjon for å imøtekomme en fremtid vi ikke kjenner i dag.
• Få på plass en håndbok som er lett å bruke, lett å forstå og orientere seg i, og lett å anvende under planleggings- og prosjekteringsarbeid av T-banestasjoner.

Det var behov for å innhente oppdaterte behov og erfaringer om daværende Metrohåndbok og rundt stasjonsutforming generelt. Første trinn ble derfor å gjennomføre en høringsrunde i innledende fase blant aktuelle aktører i Sporveien og Ruter, høsten 2015. Nye høringsgrunder ble gjennomført med de samme gruppene høsten 2016, da revidert utgave av Metrohåndboken, da døpt om til "Stasjonshåndboken, forelå. Disse høringene dannet grunnlaget for endringene som ble gjort i håndboken.

Stasjonshåndboken - et verktøy

Stasjonshåndboken er et verktøy for alle som arbeider med planlegging, bygging og drifting av Sporveiens stasjoner og boken ligger enkelt tilgjengelig i Sporveiens kvalitetssystem EK og på Ruters designmanual:

Resultet

Revidert håndbok gir oversikt over helheten, og er rendyrket til kun å detaljere fysiske byggetekniske områder. Boken ble derfor døpt om – fra «Metrohåndbok» til «Stasjonshåndboken».

Andre tilstøtende områder, som skiltprogrammet til Ruter, sikkerhetsskiltingsprogrammet til Sporveien, teknisk regelverk osv, er det henvist til i form av lenker. Når innholdet i de respektive programmer oppdateres, vil Stasjonshåndboken på denne måten vise til oppdaterte føringer i disse.

Selve boken er laget i digital form og ligger på Sporveiens elektroniske arkiv. Boken er laget i A4-format, slik at den fremstår oversiktlig og med god design også i printet format.  

Vil du se nærmere på boken? 
https://ek.sporveien.com/Login.aspx?ReturnUrl=%2fstart.aspx
Brukernavn: stasjon
Passord: stasjon